श्री. गोकूलदास श्री. राऊत

अध्यक्ष

दि. अमरावती जि. प. शिक्षक सहकारी बॅक लि.

अ. राजिक हुसेन मु. हुसेन

उपाध्यक्ष

दि. अमरावती जि. प. शिक्षक सहकारी बॅक लि.

श्री. संजय बा. भेले

संचालक

दि. अमरावती जि. प. शिक्षक सहकारी बॅक लि.

श्री. किरण वि. पाटील

संचालक

कार्यरत तालुका - नांदगांव.

श्री. उमेश कि. गोदे

संचालक

कार्यरत तालुका - अमरावती.

श्री. सुनिल ह. केने

संचालक

कार्यरत तालुका - अमरावती.

श्री. मनोज अं. ओळंबे

संचालक

कार्यरत तालुका - अंजनगाव सु.

श्री. छोटुसिंग गु. सोमवंशी

संचालक

कार्यरत तालुका - चिखलदरा.

श्री. प्रफुल्ल वि. शेंडे

संचालक

कार्यरत तालुका - धारणी.

श्री. अजयानंद स. पवार

संचालक

कार्यरत तालुका - अचलपुर

श्री. प्रमोद वा. ठाकरे

संचालक

कार्यरत तालुका - चांदुर बाजार

श्री. शेलेश तो. चौकशे

संचालक

कार्यरत तालुका - धारणी.

श्री. मधुकर र. चव्हाण

संचालक

कार्यरत तालुका - दर्यापुर.

श्री. विजय प्र. पुसलेकर

संचालक

कार्यरत तालुका - भातकुली.

श्री. सुदाम अं. राठोड

संचालक

कार्यरत तालुका - धारणी.

श्री. ज्ञानेश्वर पं. घाटे

संचालक

कार्यरत तालुका - अमरावती मु.

श्री. निळकंठ कि. यावले

संचालक

कार्यरत तालुका - धारणी.

श्री. राजेंद्र ना. गावंडे

संचालक

कार्यरत तालुका - धारणी.

श्री.रविंद्र पां. निंघोट

संचालक

कार्यरत तालुका - तिवसा.

सौ. अर्चना रा. सावरकर

संचालिका

कार्यरत तालुका - चिखलदरा.

कु. सुनिता लहाने

संचालिका

कार्यरत तालुका - अमरावती.

श्री. राजेश प्र. देशमुख

सरव्यवरस्थापक

दि. अमरावती जि. प. शिक्षक सहकारी बॅक लि.

महत्वाचे


संपूर्ण शाखा संगणकीकृत.

कोअर बँकिंग सेवा उपलब्ध...!

१ लाख पर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित.

बँकेपेक्षा जादा व्याज सवलतीचा लाभ
बँकेचे वेळापत्रक


सकाळी ११ ते ४ वा. पर्यत

लंच ब्रेक - ‌‌‌३ ते ‌‌‌३.‌‌‌३० पर्यत

आठवडी सुटी - बुधवारी तसेच

दुसरा व चौथा शनिवार

भरवशाची बँक, शिक्षक बँक


नामांकन सुविधा आपल्या हिताची.

नामांकन सुविधा विश्वासनिय व सुरक्षित आहे.

नामांकन सुविधा व्यक्तींसाठी, प्रत्येक खात्यासाठी पुढील बाबतीत उपलब्ध आहे.

नामांकन सुविधा सेफ डिपॉझिट लॉकसचे बाबतीतही उपलब्ध आहे ही गोष्ट आपणास माहित आहे का ?

आपल्या व्यक्तिगत नावे दोन किंवा अधिक व्यकि्ंतच्या संयुक्त नावे ठेव खाती असणारे बँक खाते धारक.

केवळ एकटा अज्ञानाच्या नावे असणारे ठेव खाते किंवा बॅंकेच्या सेफ्टी लॉकर्समध्ये ठेवलेल्या चीज वस्तु यांच्या बाबतीत त्या अज्ञानाच्या वतीने व्यवहार करण्यास कायदयाने पात्र असणारी व्यक्ती.

व्यक्तीगत नावे, दोन किंवा अधिक व्यक्तींच्या संयुक्त नावे सेफ्टी लॉकर भाडयाने घेतलेले व एक ग्राहक या सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी आपण आपल्या बॅंकेच्या नजीकच्या शाखेला भेट द्या.

डाउनलोड


फॉर्म (खाते उघडण्यासाठी)

सभासद फॉर्म

हमीपत्र

आवर्ती ठेव योजना (RD)

कर्ज घेण्यासाठी

C.B.S.सेवा उपलब्ध

२४ तास ATM सेवा

‌‌‌IFSC व MICR कोड

महत्वाच्या लिंक


Scroll to Top