औरंगाबाद येथे झालेल्या दि. महाराष्ट् राज्य ऐम्पलॉईज बॅंक्स असोसियेशन चे राज्यस्तरीय वार्षिक अधिवेशनात वर्ष २०१७-१८ करीता शिक्षक बॅंकेला रू. २०१ ते ३५० कोटी ठेविमध्ये मान्यवरांच्या हस्ते प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार बहाल करण्यात आला.

पुरस्कार स्विकारतांना बॅंकेचे अध्यक्ष मा. श्री. गोकुलदास राउत, उपाध्यक्ष मा. श्री. शैलेश चौकशे, संचालक मा. श्री. संजय भेले, संचालक मा. श्री. मनोज ओळंबे, मा. श्री. सुनिल केणे, मा. श्री. अजय पवार.

गणपती पुळे येथे झालेल्या राज्य स्थरीय दि. महाराष्ट् राज्य ऐम्पलॉईज बॅंक्स असोसियेशन चे वार्षिक अधिवेशनात वर्ष २०१५-१६ करीता शिक्षक बॅंकेला मान्यवरांच्या हस्ते दुस-या क्रमांकाचा पुरस्कार बहाल करण्यात आला.

पुरस्कार स्विकारतांना बॅंकेचे अध्यक्ष मा. श्री. गोकुलदास राउत, उपाध्यक्ष मा. श्री. संजय भेले, संचालक मा. श्री. मनोज ओळंबे, मा. श्री. सुनिल केणे, मा. श्री. अजय पवार.

महत्वाचे


संपूर्ण शाखा संगणकीकृत.

कोअर बँकिंग सेवा उपलब्ध...!

१ लाख पर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित.

इतर बँकेपेक्षा ठेविवर जादा व्याज सवलतीचा लाभ
बँकेचे वेळापत्रक


सकाळी ११ ते ४ वा. पर्यत

लंच ब्रेक - ‌‌‌३ ते ‌‌‌३.‌‌‌३० पर्यत

आठवडी सुटी - बुधवारी तसेच

दुसरा व चौथा शनिवार

भरवशाची बँक, शिक्षक बँक


नामांकन सुविधा आपल्या हिताची.

नामांकन सुविधा विश्वासनिय व सुरक्षित आहे.

नामांकन सुविधा व्यक्तींसाठी, प्रत्येक खात्यासाठी पुढील बाबतीत उपलब्ध आहे.

नामांकन सुविधा सेफ डिपॉझिट लॉकसचे बाबतीतही उपलब्ध आहे ही गोष्ट आपणास माहित आहे का ?

आपल्या व्यक्तिगत नावे दोन किंवा अधिक व्यकि्ंतच्या संयुक्त नावे ठेव खाती असणारे बँक खाते धारक.

केवळ एकटा अज्ञानाच्या नावे असणारे ठेव खाते किंवा बॅंकेच्या सेफ्टी लॉकर्समध्ये ठेवलेल्या चीज वस्तु यांच्या बाबतीत त्या अज्ञानाच्या वतीने व्यवहार करण्यास कायदयाने पात्र असणारी व्यक्ती.

व्यक्तीगत नावे, दोन किंवा अधिक व्यक्तींच्या संयुक्त नावे सेफ्टी लॉकर भाडयाने घेतलेले व एक ग्राहक या सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी आपण आपल्या बॅंकेच्या नजीकच्या शाखेला भेट द्या.

महत्वाच्या लिंक


Scroll to Top