संपूर्ण शाखा संगणकीकृत.

कोअर बॅकिंग सेवा उपलब्ध...!

१ लाख पर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित.

बॅकेपेक्षा जादा व्याज सवलतीचा लाभ

- बॅकेची वेळ -

सकाळी ११ ते ४ वा. पर्यत

लंच ब्रेक ‌‌‌३ ते ‌‌‌३.‌‌‌३० पर्यत

आठवडी सुटी बुधवारी तसेच

दुसरा व चौथा शनिवार


 
दि. अमरावती जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी बॅक लि., अमरावती.

कॉग्रेस नगर रोड, रेल्वे पुलाजवळ, अमरावती - ४४४ ६०६

फोन: ( मुख्यालय ) ०७२१-२६७४६८४ , २६७१०४३ , २०२०७५४

बॅकिंग विभाग ( मुख्यालय ) ३२०७३५९

ई- मेल : amtzpteacherbank@gmail.com  

वेबसाईड :  www.zpshikshakbankamt.com  

Design & Developed by - CTS Group