संपूर्ण शाखा संगणकीकृत.

कोअर बँकिंग सेवा उपलब्ध...!

१ लाख पर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित.

बँकेपेक्षा जादा व्याज सवलतीचा लाभ

- बँकेची वेळ -

सकाळी ११ ते ४ वा. पर्यत

लंच ब्रेक ‌‌‌३ ते ‌‌‌३.‌‌‌३० पर्यत

आठवडी सुटी बुधवारी तसेच

दुसरा व चौथा शनिवार


१९६५ पासुन आपल्या सेवेत कार्यरत
           नविन जाहिराती

* पगार तारण जामिनकी कर्ज व इतर कर्ज * लॉकर्सची व्यवस्या उपलब्ध आहे.