संपूर्ण शाखा संगणकीकृत.

कोअर बॅकिंग सेवा उपलब्ध...!

१ लाख पर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित.

बॅकेपेक्षा जादा व्याज सवलतीचा लाभ

- बॅकेची वेळ -

सकाळी ११ ते ४ वा. पर्यत

लंच ब्रेक ‌‌‌३ ते ‌‌‌३.‌‌‌३० पर्यत

आठवडी सुटी बुधवारी तसेच

दुसरा व चौथा शनिवार


आर्थिक स्थिती ३१ मार्च २०१७‌ च्या स्थितीवर
सभासद संख्या ‌‌‌९६४१
भाग भांडवल ‌‌‌२७५७.५४
राखीव व इतर निधी ‌‌‌२‌‌‌२‌‌‌२८.९०
एकूण ठेवी ‌‌‌‌‌‌२३६२५.३१
एकूण कर्जे ‌‌‌१७३२९.२५
निव्वळ नफा ‌‌‌२८६.९०
ऑडीट वर्ग २०१६-२०१७
गुंतवणूक ‌‌‌‌‌‌६४०१.१७
खेळते भांडवल ‌‌‌२९७७१.१२
‌‌‌१० नेट एन.पी.ए. ‌‌‌0%

आर्थिक स्थिती ३१ मार्च २०१६‌ च्या स्थितीवर
सभासद संख्या ‌‌‌९७२३
भाग भांडवल ‌‌‌२५१९.४३
राखीव व इतर निधी ‌‌‌२०६७.३८
एकूण ठेवी ‌‌‌‌‌‌२१०३८.२६
एकूण कर्जे ‌‌‌१७४१०.९४
निव्वळ नफा ‌‌‌२१९.४०
ऑडीट वर्ग २०१५-२०१६
गुंतवणूक ‌‌‌‌‌‌६४०१.१७
खेळते भांडवल ‌‌‌२६७२५.६६
‌‌‌१० नेट एन.पी.ए. ‌‌‌0%

आर्थिक स्थिती ३१ मार्च २०१५‌‌‌ च्या स्थितीवर
सभासद संख्या ‌‌‌९७८०
भाग भांडवल ‌‌‌२१८६.००
राखीव व इतर निधी ‌‌‌१९८५.४८
एकूण ठेवी ‌‌‌‌‌‌१९५९१.६७  
एकूण कर्जे ‌‌‌१५१२९.३७  
निव्वळ नफा ‌‌‌११२.८५  
ऑडीट वर्ग २०१४-२०१५  
गुंतवणूक ‌‌‌‌‌‌६८६९.८४  
खेळते भांडवल ‌‌‌२४९८५.०५  
‌‌‌१० नेट एन.पी.ए. ‌‌‌0%  

आर्थिक स्थिती ३१ मार्च २०१४च्या स्थितीवर
सभासद संख्या ९,७६७
भाग भांडवल १९,७०,४४,८१७.००
राखीव व इतर निधी १८,८५,७३,०७६.००
एकूण ठेवी १८२,७४,१६,३०३.००  
एकूण कर्जे १३२,५२,६९,३८६.००
निव्वळ नफा ‌‌‌२,०१,६७,७७०.००  
ऑडीट वर्ग २०१३-२०१४  
गुंतवणूक ६,७२८ .१३  
खेळते भांडवल २३,४३१.६८