संपूर्ण शाखा संगणकीकृत.

कोअर बॅकिंग सेवा उपलब्ध...!

१ लाख पर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित.

बॅकेपेक्षा जादा व्याज सवलतीचा लाभ

- बॅकेची वेळ -

सकाळी ११ ते ४ वा. पर्यत

लंच ब्रेक ३ ते ३.३० पर्यत

मंगळवार ११ ते २ वा. पर्यत


संचालक मंडळ
2015 ते 2019 पर्यत
श्री. गोकूलदास श्री. राऊत
अध्यक्ष

दि. अमरावती जि. प. शिक्षक सहकारी बॅक लि.

श्री. संजय बा. भेले
उपाध्यक्ष

दि. अमरावती जि. प. शिक्षक सहकारी बॅक लि.
श्री. सुनिल ह. केने
संचालक

कार्यरत तालुका - अमरावती.

श्री. किरण वि. पाटील
संचालक

कार्यरत तालुका - नांदगांव.

श्री. उमेश कि. गोदे
संचालक

कार्यरत तालुका - अमरावती.

श्री. मनोज अं. ओळंबे
संचालक

कार्यरत तालुका - अंजनगाव सु.

श्री. छोटुसिंग गु. सोमवंशी
संचालक

कार्यरत तालुका - चिखलदरा.

श्री. अजयानंद स. पवार
संचालक

कार्यरत तालुका - अचलपुर.

श्री. विजय प्र. पुसलेकर
संचालक

कार्यरत तालुका - भातकुली.

श्री. प्रमोद वा. ठाकरे
संचालक

कार्यरत तालुका - चांदुर बाजार.

श्री. प्रफुल्ल वि. शेंडे
संचालक

कार्यरत तालुका - धारणी.

श्री. अ. रजीक हुसेन मुजफ्फर हुसेन
संचालक

कार्यरत तालुका - चांदुर बाजार.

श्री. मधुकर र. चव्हाण
संचालक

कार्यरत तालुका - दर्यापुर.

श्री. शेलेश तो. चौकशे
संचालक

कार्यरत तालुका - धारणी.

श्री. सुदाम अं. राठोड
संचालक

कार्यरत तालुका - धारणी.

श्री. ज्ञानेश्वर पं. घाटे
संचालक

कार्यरत तालुका - अमरावती मु.

श्री. निळकंठ कि. यावले
संचालक

कार्यरत तालुका - धारणी.

श्री. राजेंद्र ना. गावंडे
संचालक

कार्यरत तालुका - धारणी.

श्री.रविंद्र पां. निंघोट
संचालक

कार्यरत तालुका - तिवसा.

सौ. अर्चना रा. सावरकर
संचालिका

कार्यरत तालुका - चिखलदरा.

कु. सुनिता लहाने
संचालिका

कार्यरत तालुका - अमरावती.

श्री. राजेश प्र. देशमुख
प्र. सरव्यवरस्थापक